Gimnasiului Superiore, Balázsfalva, 1891

PROGRAM’A Grimnasiului superiora, Preparandiei, Normei sí scólei poporale die fetitie «lin leinsiii pre anulu seolasticu 1891 92 compusa de Alesandru Micu director« gimuasialu. Blasiu. Tipografi’a Seminariului archidiecesanu. 1892.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék