Bán István: Az X-es - Az osztályidegen (2008)

1956 Forradalom

ben fürdeni. Rögtön az elején többen hazaszöknek. Nagy a szégyenük, amikor visszahozzák őket. Pannonhalma ehhez képest egy Kánaán! K. tanár úr képes figyelni a szilencium alatt, és ha nem lapozok, mert közben merengek, rám szól, hogy régen lapoztam. A legkisebb fegyelmetlenséget kimenő elvonással büntetik, amikor vagy állandó szobavizitet kell csinálni az újra és újra szétdobott ágyne­műkkel és szekrényekkel, vagy zárt alakzatban énekszóval vonulva meg kell szá­molni az utca összes ajtaját, ablakát, kéményét, kopogtatóját, névtábláját, leveles­ládáját, esőleeresztőjét stb. Szokásomhoz híven a folyosón zsebre tettem a kezem, nagyszünetben, amikor dugig van, a fenti lépcsőről kiszúrta a napos tanár (Stefi bácsi) és az összes zsebemet be kellett egy hónapra varmom, még a pizsamámon is ellenőrizte. A tanáraink viszont zseniálisan jók. Osztályfőnökünk K. Antal erdőmérnök nagyon kemény de igazságos tanár a biológiát és majd az erdőművelést oktatja, F. Oszkár erdőmérnök most még nevelőtanár majd az erdőhasználatot és vadászatot tanítja nagy hévvel és bennünket nevel nagy magyar tudatra, Mária néni volt apá­ca matektanár aki hamar rájön matekérzékemre és megbeszéli a nevelőtanárokkal, hogy a már betelt kimenőelvonásom alatt nála oldjuk meg dögivei a feladatokat, lassan nem lesz a vastag Laricsev példatárban olyan, amit nem oldottunk meg. Csöbörből vödörbe, otthon nagyapa állandóan a memoriterekkel szekált, itt meg Mária néni a matekkal. B. Imre tanár úr állítólag pap volt és bennünket magyar nyelvből okít. Kedvence a helyesírás, fejébe vette, hogy mindenki helyesen fog írni. Erősen magyar érzelmű, írásaim alapján bevett az önképzőkörbe. K. Lajos tanár úr aki csodálatos fülmozgás miatt csak Fülesnek hívunk történelemből tölt a fejünkbe annyit, hogy mi fülünk is ketté áll, valamint idegen szavak és latin köz­mondások kiejtését sulykolja belénk, szintén erősen magyar érzelmű ember. Imrik tanár úr fizikából műveli agyunkat sok szép kísérlettel teszi érthetővé az elméletet s mindent a gyakorlat oldaláról fog meg. K. János bácsi a gyakorlatokat vezeti, a preparáló és a solymász szakkört vezeti, amit nagyon szeretek csinálni. A többi tanár is remek, de elég zárkózottak s csak az órán találkozunk velük. T. László igazgató számomra kiismerhetetlen. Nem tudom hova tegyem. Mindenki szemé­ben meglátom a jellemét, az övében nem. Mindenkihez bizodalmám van, tőle félek. Amúgy is halk kimért szavú ember, nem tudom hova tegyem. Mindegy, nem is kell nekem őt ismernem, az én feladatom, hogy tanuljak. Ezt pedig csiná­lom. Az osztálytársaim remek fickók. Ahány ember, annyiféle. Van itt anyuci ked­vencétől a jó pár évvel idősebb katonaviselt emberig mindenki. Igazi jó osztá­lyunk van. Az összetartás és a közösségi szellem, pedig egyenesen kiváló. Egy dolog van, amit nehezen viselek, az pedig szüleim és nagyszüleim hiánya. Ez nagyon hiányzik. Minden este lámpaoltás után imádkozom értük. Ebben az iskolában érzem, hogy soha senkit nem érdekel az, hogy osztályide­gen vagyok. Legalábbis a látszat ez, és számomra ez sokat jelent. Tanulok, ahogy csak tudok. A fegyelemmel vannak gondjaim, de ezt a felhalmozódott kimenőel­80

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék