Katolikus Gimnázium, Bártfa, 1879

A bártfai kath. kis-gymnásium lQ7°so_ll£ ÉRTESÍTŐJE, Közli: HUNKA EMMANUEL, h. igazgató. KASSA, NYOMATOTT SCHARF F. JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1880.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék