Katolikus Gimnázium, Bártfa, 1890

A BÁRTFAI í^ÓM. KATH. GTMNÁSIUM KÖZZÉTESZI: Marszina 0-3rőző, IGAZGATÓ. » AZ 1890—189(-ik TANÉVRŐL. BÁRTFA, Blayer M. nyomdájában. 1801.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék