Állami gimnázium, Bártfa, 1907

; MAGYAR KIRÁLyi ÁLLAMI GIMNÁZIUM XII. AZ 1907—1908. ISKOLAI ÉÜRŐL. KÖZLI: VAS ANTAL Dr. /Ф к « £ % igazgató. В Á R T F Á N, NYOMATOTT HOROVITZ M. CH. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1908.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék