Béke és szocializmus, 1965. július-december (8. évfolyam, 7-12. szám)

1965-07-01 / 7. szám

KEREKASZTAL A kommunista párt szerepe néhány fejlett tőkésországban — — — 104 A KOMMUNISTA ÉS MUNKÁSPÁRTOK ÉLETÉBŐL A. SÖDERSEN: A brüsszeli értekezlet • E. ZUCKER-SCHILLING: Az osztrák kommunisták kongresszusa • JORGE COLTE CUETO: A Bo­líviai KP konferenciája * A. SAGURI: A szíriai baloldali erők egységéért • A. BASIR: A liba­noni forradalmi hagyományok fejlesztése — — 119 LEVELEK, JEGYZETEK ÉS INFORMÁCIÓK K. SZLAVIN: A testvéri együttműködés gyümöl­csei • J. GRINBERG: A szocializmus és a tudo­mányos-technikai forradalom • MARCOS ANA: Folytatódik a küzdelem a demokráciáért • P. DURAN: A hősies felkelés előzményei • P. S. SZINGH: Szabadságot a politikai foglyoknak • G. TESSEN: A társadalmi haladás útján • L. SALLY: Az agresszióban való közreműködés ellen — — — — — — — — — — — 141 INDEX: 25 143 Szerkesztőség elme Prága 6 Thákurova 3. Telefon: 325—7S1 A magyar szerkesztőség címe Budapest, v.. Steindl u. 6. Telefon: 117—440 Felelős kiadó a Kossuth Könyvkiadó igazgatója Kiadóhivatal: VI.. Révay utca 16. Telefon: 116—660 Előfizethető minden pártszervezetben, valamint a Kossuth Kiadó megyei és kerületi kirendeltségénél, a Posta Központi Hírlap- irodánál (Bp., V.. József nádor tér l.i és bármely postahivatal­nál. Előfizetési díja V, évre 12,—, V? évre 24.—. egész évre 48,— Ft. Csekkszámlaszám egyéni 61 237. közületi 61 036 vagy átutalás az MNB 8. sz. folyószámlájára 65.2214 /2 Zrínyi Nyomda, Budapest. F. v.: Boigár L

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék