Református Gimnázium, Békés, 1881

TÁRTÁL О M. I. Adatok a tanintézet történetéhez. II. Iskolai felügyelőség. III. Tanárok s tantárgyaik. IV. Tanterv. V. A tanulók névsora és osztályjegyzéke. VI. Kimutatás a reálgymn. növendékeiről. VII. Önképző kör. VIII. Taneszközök. IX. Tápintézet. Jutalmak X. A jövő tanévre vonatkozó jelentés.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék