Református gimnázium, Békés, 1888

(tartalom. 1; Értekezés, Pőcz Jánostól. 2. Adatok a tanintézet ez évi történetéhez. 3. Iskolai felügyelőség. 4. Tanárok s tantárgyaik, ö. Tanterv. 6. A tanulók névsora és osztályjegyzéke. 7. Statistikai adatok. 8. Taneszközök, gyűjtemények. 9. Jutalmak. 10. A jövő tanévre vonatkozó tudósítás.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék