Polgári Leányiskola, Békés, 1928

Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. Amen ! A BÉKÉSI községi polgárTleányTskola XXXVII. ÉVI É RTE S ÍTŐ J E AZ 1928—29. TANÉVRŐL. KIADJA: SOLTÉSZ LÁSZLÓ IGAZGATÓ. NYOMATOTT A PETÖFI-NYOMDA KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ VÁLLALATNÁL BÉKÉS, 1929.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék