Polgári Leányiskola, Békés, 1931

Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni 8r6k igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában, Amen! A BÉKÉSI KÖZSÉGI POLGÁRI LEÁNYISKOLA XL. ÉVI ÉRTESÍTŐJE AZ 1931—32. TANÉVRŐL ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SOLTÉSZ LÁSZLÓ IGAZGATÓ A polgári iskola feladata: A polgári iskola feladata, hogy tanulóit vallásos, erkölcsös és nemzeti szellemben gyakorlati irányú általános műveltséghez juttassa és ezzel közvetlenül a gyakorlati életre előkészítse. A polgári leányiskola feladata ezenfelül művelt, magyar polgári háziasszonyok nevelése. NYOMATOTT A PETŐFI-NYOMDA KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ VÁLLALATNÁL BÉKÉS, 1932

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék