Polgári Leányiskola, Békés, 1935

A BÉKÉSI KÖZSÉGI POLGÁRI LEÁNYISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1935—36. TANÉVRŐL 45. ÉVFOLYAM SZERKESZTETTE: SOLTÉSZ LÁSZLÓ IGAZGATÓ A polgári iskola feladata : A polgári iskola feladata, hogy tanulóit vallásos, erkölcsös és nemzeti szellemben gyakor­lati irányú általános műveltséghez juttassa és ezzel közvetlen a gyakorlati életre elő­készítse. A polgári leányiskola feladata ezenfelül müveit, magyar polgári háziasszonyok nevelése. NYOMATTATOTT A PETŐFI-NYOMDA KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ VÁLLALATNÁL BÉKÉS, 1936.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék