Belügyi Közlöny, 1906

1906-03-25 / 13. szám

Anyakönyv vezetők és anyakönyvvezető-helyettesek kinevezése. A belügyminister kinevezte anyakönyvvezetőkké: Moson vármegyében a szentpéteri anyakönyvi kerületbe Wolf Péter jegyzőt ; Nyitra vármegyében a handlovaiba Czeizel Béla helyettes körjegyzőt. A belügyminister kinevezte anyakönyvvezetö-helyettesekké: Brassó vármegyében a barczaujfalusi anyakönyvi kerületbe Kerekes István igazgató-tanitól; Győr vármegyében a nagybarátfaluiba Vargyas József segédjegyzőtt; Komárom vármegyében a dunaalmásiba Halász Géza dunaalmási lakost. A belügyminister mindezen anyakönyvvezetőket és anyakönyvvezető-helyetteseket a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meghízta. A belügyminister kinevezte csak születési és halotti anyakönyvek vezetésére szorítkozó hatás­körrel anyakönyvvezetö-helyettesekké : Árva vármegyében a muttnei anyakönyvi kerületbe Misicza István segédjegyzőt; Borsod vármegyében a felsőzsolczaiba Gulyás Lajos jegyzőgyakornokot 1007. i. 1906. 24. a. sz. Pályázati hirdetmény. . Áthelyezés folytán a temesvári m. kir. állami gyermekmenhelynél megüresedett másodorvosi állás, mely 1200 korona évi fizetés, élelmezés, egy bútorozott szobából álló lakás, továbbá fűtés és világítás élvezetével van egybekötve — betöltendő. Felhivatnak mindazok az orvos urak, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy egykoronás bélyeggel ellátott s keresztiévél, vagy születési bizonyítvány, továbbá orvosi oklevél és esetleges eddigi alkalmazásukról szóló egyéb okmányokkal felszerelt s a belügyminister úrhoz címzett folya­modványukat 1906. évi április hó 15-ig a temesvári m. kir. állami gyermekmenhely igazgatóságánál nyújtsák be. Temesvár, 1906. évi március hó 9-én. Dr. Szana Sándor s. k., igazgató-főorvos. M Szerkeszti: Dr. NÉMETHY KÁROLY, belügyministeri tanácsos. Pesti kSnyvnyomJa-részvénytársaság. {HoM-u. 7.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék