Belügyi Közlöny, 1917

BELÜGYI KÖZLÖNY 1917. ÉVFOLYAMA I. FELÉNEK tat SORSZÁM SZERINTI ^ TARTALOMJEGYZÉKE. Y i KIADJA A M. KIR. BELUGYMINISTERIUM. • , 1 BUDAPEST NYOMATOTT A >FESTi KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNY-TÍRSASÁG«-NÁL, 1917,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék