Belügyi Közlöny, 1918

1918-01-06 / 1. szám

XXHÍ. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 19.18. JANUÁR 6. 1 SZÁM. BELÜGYI® KÖZLÖNY* KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI BELÜGYMIMISTERIUM. * MEGJELENIK RENDSZERINT MINDEN VASÁRNAP. * ELŐFIZETÉSI ÁRA EBÉSZ ÉVRE 6 KORONA, CHEQUE-SZÁMLA SZÁMA: 15,700. ' " ' • f. • • - v * • í TARTALOM. RENDELETEK. U p 4,950/1917. M. £. sz. Az ingatlanok forgalmáról szóló 4.000/1917. M. E. sz. rendelet alkalmazása 2 170,885/1917. F. M. sz. Országos Ingatlanforgalmi Bizottság alakítása s az ezzel kapcsolatos rendel­kezések • '3 170,739/1917. F. M. sz. Az ingatlanok forgalmáról szóló 4.000/1917. 'M. E. sz. rendelet hatályának kiterjesztése '. 4 23,759/1917. H. M. sz. Segélyezések iránti folyamodványok 5­167,758/1917, P, M. sz. A cukorka- és csokoládégyártás céljaira beszerezhető és felhasználható. cukormennyiségek megállapítása . 7 149.424/1917. B. M. sz. A textilanyagú hulladékok gyűjtésének előmozdítása <S 157,302/1917. B. M. sz. A diftéria-ellenes ^érsavó árszabásának módosítása 9 KÖZLEMÉNYEK. Elvi jelentőségű minísteri határozat 1*1 Egyleti alapszabályok 11 Gyógyszertárak 11 SZEMÉLYI HÍREK. Orseágos Közegészségi Tanácsi tag kinevezése 12 Gépjárművezetőket előkészítő tanfolyami kinevezések 12 Községi közigazgatási tanfolyammal kapcsolatos internátusi gondnoki kinevezé-i 12 Anyakön yvvezetőhelyettosi kinevezés . . 12 (

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék