Belügyi Közlöny, 1930

1930-08-10 / 36. szám

324. A m.kir. belügyminiszternek ad, 141.541/1930. B.M. számú körrendelete. A külföldi államok Budapesten székelő külképviseleti hatóságainak lakáscíme, valamint az ezen hatóságok által szedett útlevélláttamozási díjak (visum­díjak) nagysága. (Valamennyi útlevélkiállító hatóságnak.) A külföldre utazni szándékozó és út­levéllel rendelkező állampolgáraink, mi­dőn az útlevélláttamoz ások (visumok) megszerzése végett Budapestre jönnek, igen gyakran nincsenek megfelelően tá­jékoztatva a különböző külföldi államok itt székelő külképviseleti hatóságainak lakcímeiről és az útlevélláttamozásokért fizetendő díjak nagyságáról sem. Az ily esetek elkerülése végett köz­löm Alispán (Főkapitány, Kapitány) úrral, a Budapesten székelő különböző külképviseleti hatóságok lakcímeit, va­lamint az általuk szedett útlevéllátta­mozások (visumok) díjának nagyságát is: Ország Lakáscím Visumdíjak Ország Lakáscím átutazás be­utazás többszöri beutazás Angolország Követség Konzulátus I., Verbőczy-u. 1. V., Zoltán-u. 8. 13 P 26 P Amerikai Egyesült-Államok Követség Főkonzulátus V., Árpád-u. 12. 1 dollár 10 dollár 10 dollár Argentína Főkonzulátus IV., Dunapalota-szálloda 17 P 50 17P50 17 P 50 Ausztria Követség V., Akadémia-u. 17. Visumkényszer megszűnt Belgium Követség II., Donáthy-u. 34. 1 P 40 14 P 3 hó*28 P Brazília Követség Konzulátus I., Lisznyai-u. 27. I., Pálffy-tér 4. 15 P 15 P 15 P Bulgária Követség VI., Andrássy-út 77. 14 P 14 P

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék