Polgári fiúiskola, Beszterce, 1894

[fO ** 0ЬшЛ*0(, Л bészterezeí államilag segélyzett polgári fiu-iskola az 1894 95 tanév vépn visszapillantással az intézet tiz éves múltjára. ' шдаь*­Szerkesztette: Cxvnjnn Jóajsef, igazgató. Bestztercze 1895, Kiadja a beszterczei polgári fiú iskola. Nyom. Botscliar Tivaclar-nál.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék