Állami Felsőbb Leányiskola, Besztercebánya, 1891

m ш Ш щ т. I ш A BESZTERCZEBANYAI М. KIR. ÁLLAMI FELSŐBB LEÁNYISKOLA 1891-92. TANÉVRŐL. I KILENCZEDIK ÉVFOLYAM. m m щ m Я У közli : HERMANN RÓZA IDEIOL. IGAZGATÓ. fS Ш ш wi Ш m m s (§§ BESZTERCZEB ANY AN, NYOMATOTT SINGER J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1892. i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék