Állami Felsőbb Leányiskola, Besztercebánya, 1898

KIR. ÁLLAMI FELSŐBB LEÁNYISKOLA 898-99- ISKOLAÉVÉRŐL. 5 Щ*., C-/, -э TIZENHATODIK ÉVFOLYAM. К (') Z L I KERNER PÉTER IGAZGATÓ. í'fi wí ííi/i\l BESZTERCZEBANYAN, »re® Ш „HUNGÁRIA“ KÖNYVNYOMDA NYOMÁSA. № Ш 18»9. i '■.' sÄäse&S&l&tSivS*СумЭетЙЗь -. <Йэ«1ъ&?£х

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék