Thaly Kálmán: Ocskay László II. Rákóczi Ferencz fejedelem brigadérosa és a felső-magyarországi hadjáratok 1703-1710 1. (Budapest, 1905)

ÖCS KAY LÁSZLÓ II. RÁKÓCZI FERENCZ FEJEDELEM BRIGADÉROSA ÉS A FELSÖ-MAGYARORSZÁGI HADJÁRATOK 1703—1710. TÖRTÉNETI TANULMÁNY EREDETI LEVELEZÉSEK S MÁS EGYKORÚ KÚTFŐK NYOMÁN IRTA THALY KÁLMÁN. MÁSODIK, BŐVÍTETT ÉS ILLUSTRÁLT KIADÁS ELSŐ KÖTET. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA I905.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék