Vahot Imre (szerk.): Honvédek könyve. Történelmi adat-tár az 1848-ki és 1849-ki magyar hadjáratból 1. (Pest,1861)

Gánóczy Flóris: Az Aradon elitélt honvédek

Báró Wlekanova Ferencz beosztatott. Karger, ezred. 4 évre, — Steiner f 8 h a d. 3 évre , kegyelem utján, mindkettő szabadon bocsátatott Majthényi kapitány, ártatlannak nyilváníttatott. Arnsberg, örn. k. á. h. — k. u. 16 évi v. f. v.— Szepesházy a 1 e z r. g. á. h. — k. u. 10 évi v. f. v. Benjámi, kap. 10 évi, Lehoczky, orn. 12 évi k. u. 8 évi, Strobel, li a dn. 10 évi, k. u. 6 évi, v. f. Beniczky a 1 e z r. — Csutak, a 1 e z r. — Veber örn. k. á. h. — k. u. az első 20 évi, a két utolsó 16 évi sánczmunkára vasban. Czuppan, — Isécseskul, — Csippik, — száz adó- sok; — Wanner, a 1 e zr. Jónak, orn. Tóth And­rás , al ezr. mindnyájan g. á. h. — k. u. 16 évi v. f. v. Kollich örn. 15 évi, Schenovitz örn. 15 évi, k. u. 10 évi, Schober száz. 15 évi, k. u. 10 évi,—Kál­mán örn. 10 évre, k. u. 9 évi, — Czuppan száz. 12 évre, Hűltél száz. 10 évre; — B^ts száz. 10 évre; — k. u. mindháromnak fogsági ideje büntetésül betu­datott. Kiszling ö r n. 5 évre, k. u. 3 évi, v. f; Madarassy örn. k. á. h. — k. u. 20 évi sáncz­munkára, Meszesy örn. k. á. h. — k. u. 18 évi v. f. — Szokolóczy örn. g. á. h. — k.u. 10 évi, — Hadassy örn. g. á. h. — k. u. 10 évi; — Jeney Kár. kap. g. á. b. — k. u. 16 évi v. f. v. Jeney József, kap. 12 évre, k. u. 6 évi,—Franz, hadn. 10 évre, k. u. 4 évi; — Dedinszky kap. 3 évre, k. u. szabadon bocsátatott.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék