Hamvay Ödön: Damjanich levelei (Budapest, 1910)

Függelék

Függelék Damjanichné néhány levele a szerzőhöz. Damjanichné levelei, mit férjéhez írt, sajnos, nem maradtak fönn. A hős podgyászávai ezt is elkobozták. Közlöm tehát a Nagyasszony néhány, nagyfontosságu történelmi följegy­zést tartalmazó levelét, melyek egyike súly- lyal esik a történelmi igazságszolgáltatás mér­legébe is ... És elfogulatlan történetíró kell, hogy respektálja e súlyos tanúvallomást . . . I. Tiszteli lelkes Hazafi! Fölszólítására készséggel följegyzem azt a keveset, amit tudok áldott emlékű férjem fia­tal koráról, de én nem ösmertem őt, csak 1845-ben jött haza Aradra, édesanyja teme­87

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék