Vigouroux, Fulcran: A Biblia és az ujabb fölfödözések Palesztinában, Egyptomban s Asszyriában 1. (Nagybecskerek, 1894)

TÖRTÉNETI NÉP- ÉS FÖLDRAJZI KÖNYVTÁR. KIADJA SZABÓ FERENC/. N.-Iil.KMlilU PLÉBÁNOS. LXVII. KÖTET, # NAGYBECSKKREK. ΡΙ,ΚΠ'Ζ I'ION, PÁL· KÖNYVNYOMDÁJA 1894.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék