Vigouroux, Fulcran: A Biblia és az ujabb fölfödözések Palesztinában, Egyptomban s Asszyriában 1. (Nagybecskerek, 1894)

A BIBLIA ÉS AZ ÚJABB FÖLFÖDÖZÉSEK PALESZTINÁBAN, EGYPTOMBAN S ASSZYRIÁBAN. IRTA VIGOUKOUX F. SAINT-SULP1GKI TANÁR. SZÁZHUSZÓNNÉ(τY TERVEZETTEL, TÉRKÉPPEL ÉS ILLUSZTRÁCZIÓVAL AZ EMLÉKEK UTÁN DO LU LL AKD ABBÉ ÉPÍTÉSZTŐL 0 ÉXCZELLENCZIÁJA A RODEZI PÜSPÖK LEVELÉVEL. ■:*L-Tv' A NEGYEDIK ÁTNÉZETT ÉS BŐVÍTETT KIADÁS UTÁN FORDÍTOTTA SCHMIDT JÓZSEF. ELSŐ KÖTET. NAGYBECSKEREK. PLEITZ FF.R. PÁL KÖNYVNYOMDÁJA 1894.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék