Vigouroux, Fulcran: A Biblia és az ujabb fölfödözések Palesztinában, Egyptomban s Asszyriában 2. (Nagybecskerek, 1894)

TÖRTÉNETI NÉP- ÉS FÖLDRAJZI KÖNYVTÁR. KIADJA SZABÓ FEEENCZ, N.-ELEMÉR! PLÉBÁNOS. LXVIIL KÖTET. ífT). NAflYBECSKEItEK. PI.KITZ FKR. PÁL KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék