Vigouroux, Fulcran: A Biblia és az ujabb fölfödözések Palesztinában, Egyptomban s Asszyriában 3. (Nagybecskerek, 1894)

A BIBLIA ÉS AZ ÚJABB FÖLFÖDÖZÉSEK PALESZTINÁBAN, EGYPTOMBAN S ASSZYRIÁBAN. IRTA VIGOUßOUX F. SAINT-SULPICEI tanár. SZÁZHUSZOMÉGY TERVEZETTEL, TÉRKÉPPEL ÉS ILLÜSZTRÁCZIÓVAL AZ EMLÉKEK UTÁN DOUILLAKD ABBÉ ÉPÍTÉSZTŐL 0 EXCZELLENCZIÁJA A RODEZI PÜSPÖK LEVELÉVEL. x-Sr-^· A NEGYEDIK ÁTNÉZETT ÉS BŐVÍTETT KIADÁS UTÁN FORDÍTOTTA SCHMIDT JÓZSEF. HARMADIK KÖTET. NAGYBECSKEREK. PLEITZ FÉR. PÁL KÖNYVNYOMDÁJA 1894.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék