Vigouroux, Fulcran: A Biblia és az ujabb fölfödözések Palesztinában, Egyptomban s Asszyriában 4. (Nagybecskerek, 1894)

TÖRTÉNETI NÉP- ÉS FÖLDRAJZI KÖNYVTÁR. KIADJA SZA.I3Ó FEEENOZ, N.-KLKMÉni PLÉBÁNOS. LXX. KÖTET. NAflYBEOSKEREK. PLF.ITZ FÉR. PÁL KÖNYVNYOMDÁJA 1894

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék