Molnár Victor: Dr. Wlassics Gyula élet- és jellemrajzi vázlatok (Budapest, 1907)

Dr WLASSICS GYULA ÉLET- ÉS JELLEMRAJZI VÁZLATOK IRTA MOLNÁR VICTOR (arczképpei.) BUDAPEST FRA NKLIN-TÁRSU LAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA I907

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék