Walter Gyula: Simor János bibornok herczegprimás emlékezete (Esztergom, 1891)

SIMOR JANOS BIBORNOK IÍERCZEGPRIMÁS r IETA DE WALTER GYULA. ESZTEEGOM, 1891. NYOMATOTT BUZÁEOYITS GUSZTÁVNÁL.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék