Wallentinyi Dezső: Kuthy Lajos életrajza (Rimaszombat, 1896)

ELETRAJZA IRTA WALLEN TIN YI DEZSŐ. ear’Y LÉVA-I IZSÓ könyv- es papii kereskedése Rimaszombatban.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék