Bárczay Oszkár: A heraldika kézikönyve (Budapest, 1897)

A HERALDIKA KÉZIKÖNYVE MŰSZÓTÁRRAL, 714 SZÖVEGKÖZTI ÁBRÁVAL ÉS 3 MELLÉKLETTEL. A M. TUD. AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGA megbízásából IRTA BÁRCZAY OSZKÁR. Ára 6 frt. BUDAPEST, KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1897.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék