Dósa Dénes: A szászvárosi ev. ref. Kún-kollegium története (Szászváros, 1897)

A SZÁSZVÁROST EV. REF. KŰN-KOLLEGIUM TÖRTÉNETE. DÁNÉ ISTVÁN „A SZÁSZVÁROSI EV. REF. KÖZÉPTANODA TÖRTÉNETE“ CÍMŰ MŰVÉNEK, MELY AZ ÉRD. EV. REF. EGYHÁZKERÜLET 1863-IKI ÉVKÖNYVÉBEN JELENT MEG, FŐKÉPPEN PEDIG NÉHAI SZABÓ GYÖRGY SZÁSZVÁROSI IGAZGATÓ-TANÁR E TÁRGYRA VONATKOZÓ KÉZIRATÁNAK BŐSÉGES FELHASZNÁLÁSÁVAL IRTA DÓSA DÉNES EV. REF. KÚN-KOLLEGIUMI TANÁR. ÁRA 3 KORONA. SZÁSZVÁROS NYOMATOTT SCHULLER TESTVÉREK és TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1897.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék