Hradszky József: A szepesi "tíz-lándsások széke"vagy a "kisvármegye"története 3. (Lőcse, 1895)

A SZEPESI JIZ-LÁNDSÁSOK SZÉKE' VAGY A „KISVÁRMEGYE“ TÖRTÉN ETE. HRADSZKY JÓZSEF, SZ EPES- EGYHÁZ Μ EOYEI KANONOK, HÄJ -SZENT- I.ÖR INCZI CZ. PRÉPOST. III. KÖTET. LŐCSE. NYOMATOT T REISS J. T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1895.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék