Hradszky József: A XXIV királyi plébános testvérülete és a reformáczió a szepességben (Miskolc, 1895)

A XXIV KIRÁLYI PLÉBÁNOS TESTYERDLETF (XXIY REGALIUM PLEBANORUM FRATERNITAS) és a REFORMÁCZIÓ A SZEPESSEGEN. m I RTA HRADSZKY JÓZSEF, HÁJ-SZ.-LŐRINCZI PRÉPOST, SZEPESI KANONOK ÉS SZENTSZÉKI ÜLNÖK. vja_ ____lly A SZERZŐ SAJÁTJA. <9 q) MISKOLCZ, WESSELÉNYI GÉZA KÖNYVNYOMDÁJA 1893.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék