Zoltai Lajos: Települések. Egyház és egyházatlan falvak. Debrecen város mai határa és külső birtokai területén a XI-XV-ik századokban (Debrecen, 1925)

A GRÓF TISZA ISTVÁN TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HONISMERTETŐ BIZOTTSÁGA KÖZLEMÉNYEINEK I. PÓTFÜZETE TELEPÜLÉSEK. EGYHÁZAS ÉS EGYHÁZATLAN FALVAK DEBRECEN VÁROS MAI HATÁRA ÉS KÜLSŐ BIRTOKAI TERÜLETÉN A XI—XV-IK SZÁZADOKBAN. A GRÓF TISZA ISTVÁN TUDOMÁ­NYOS TÁRSASÁG J925. ÉVI JANUÁR J3-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉBEN BEMU­TATOTT SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS. írta: ZOLTAI LAJOS. KIADJA „MÉLIUSZ“ KÖNYVKERESKEDÉS KÖNYVKIADÓ-VÁLLALATA. 1925

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék