Zsilinszky Mihály: A magyar országgyülések vallásügyi tárgyalásai a reformátiótól kezdve 3. 1647-1687 (Budapest, 1891)

Harmadik fejezet. A vasvári békétől az alkotmány felfüggesztéséig (1664-1672)

A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSEK VALLÁSÜGYI TÁRGYALÁSAI. 33» Y. A beszterczebányai országgyűlés 1670. márczius 16-án. — A rendek bizalmatlanok a kiküldött biztosok iránt. — A sérelmi irat éles és fenyegető hangon szól. — A biztosok békítő szavai eredménytelenek. — A rendek márczius 28-án szétoszlanak. — A vidéken kitör a háború Rákóczy F. vezérlete alatt. — A tályai tanácskozás meghátrál. — Rákóczy anyjának keze alatt elhallgat. Minthogy e gyűlést maga a király hívta össze, meg­jelentek a főurak is, kivéve a főpapokat, kik közül ne- hányan csak a kir. biztosok között tűntek föl. Ott voltak: Csáky Pál és Péter, Eszterházy Miklós, az egykor hires nádornak unokaöcscse, Pethő Zsigmond, Wesselényi László, Lippay János, Czobor Ádám, Keglevieh Miklós és Nyáry Ferencz. A vármegyék részéről: Bánchy Márton, Rákóczy Ferencz és Kazinczy Péter Zemplénből, Csérnél György és Hanvay (Hanyi?) Péter Abaujból, Keczer Menyhért, Dobay András [és Sárossv Sebestyén Sárosból, Kende Gábor és Várady Jónás Szatmáritól, Fulló Miklós és Szepessy Pál Borsodból, Fekete László, Némethy Pál és Bezegh György Nógráditól, Ebeczky János, Beniczky Tamás, Géczy Gábor, Asguthy István és Bezegh István, Zólyomból, Ujfalussy János és Hidvéghy Mihály Nyitrából, Bory György, Győrfy Gáspár, Baloghy Gáspár, Jánoky Gáspár és Bartakovics János Honiból, Leszenyei Nagy Mihály és Simonyi Imre Barsból, Csérnél Pál és Komjáthy István LTngból, Görgey Miklós és Székely János Szepesből, Barkóczy György és Bay [Mihály Bereghből, Várathay Ferencz és Kemecsey László Szabolcsból, Gőcze András és Báthonyi István, Ugocsá- böl, Becskeházy András és Olcsványi István Tornából, Tor- nallyai Zsigmond és Balgó Mihály Gömörből, Mocsáry Ferencz, Battik Gergely és Kiss András Hevesből, Csem- niczky Miklós és Kubinyi András Liptóból, Gliilányi György és Sándor István Trencsénből, Révay Imre és Dávid Gábor Turóczból, Abafty Gábor és Dedinszky András Árvából, Battik Péter, Tassy Mihály és Melczer János Pestmegyéből.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék