Moldován Gergely: A románság 1. - Történeti-, nép- és földrajzi könyvtár 59. (Nagybecskerek, 1895)

A ROMÁNSÁG. POLITIKAI, TÖRTÉNELMI, NÉPRAJZI ÉS NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK. IRTA: DR MOLDOVAN GERGELY. T. KÖTET. NAGYBECSKERBK PLEITZ FÉR. PÁL KÖNYVNYOMDÁJA 1895.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék