Gonda Béla: Az al-dunai Vaskapu és az ottani többi zuhatag szabályozása (Budapest, 1896)

AZ AL-DUNAI VASKAPU ÉS hZ (ITTAK! TÖBBI ZDHATAfi 8 Z A B Á L Y O Z Á 8 A I IíTA GON DA BÉLA KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISTEM OSZTÁLYTANÁCSOS, A HAJÓZÁSI, VASKAPU-SZABÁLYOZÁSI ÉS KIKÖTŐ-ÉIPTÉSI OSZTÁLY- VKZETÓ'jE. MŰEGYETEMI M.-TANÁR. a Gazdasági Mérnök szerkesztője EGY S Λ SZÖVEG KÖZÉ NYOMOTT 100 KÉPPEL ÉS RAJZZAL TELJESEN ÁTDOLGOZOTT MÁSODIK KIADÁS BUDAPEST ORSZÁGGYŰLÉSI ÉRTESÍTŐ KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 189«

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék