Havass Rezső: A Szueszi csatorna tekintettel különösen a mai gyarmati politikára és Fiumére (Budapest, 1887)

A SZUESZI CSATORNA TEKINTET ΤEL KÜLÖNÖSEN IRTA Dr. H AVA SS REZSŐ. Felolvastatott a „Pesti Lloyd-társasáf-ban 1887. évi április hó 23-án. BUDAPEST, A PESTI LLOYD-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 18S7.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék