Balog Elemér: Az eltünés és a holttányilvánitás a magyar és a német jogban (Budapest, 1905)

AZ ELTŰNÉS ÉS A HOLTTÁNYILYÁNITÁS A MAGYAR ÉS A NÉMET JOGBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGYAR ÁLTALÁNOS POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV TERVEZETÉRE ÉS A MAGYAR POLGÁRI PERRENDTARTÁS JAVASLATÁRA MAGÁNJOGI ÉS PERJOGI TANULMÁNY IHTA DR BALOG ELEMÉR BUDAPEST, 1905 GRILL KÁROLY KÖNYVKIADÓVÁLLALATA IV., ZÖLDI·A-ÜTCZA 14.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék