Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei 2. rész (Budapest, 1904)

A MAGYAR ÁLLAMISÁG FEJLŐDÉSE, K Ü Ζ DE LM E I. POLITIKAI TANULMÁNY. ÍUTA BEÖTHY ÁKOS. II. RÉSZ. AZ UJ MAGYARORSZÁG. AZ ISLO-lKl (íRSZÁGGYÜLÉSTŐL AZ 18YS-IK1 TÖRVÉNYEK szentesítések.;. BUDAPEST. AZ ΛΤΗΚλ'ΛΕΓΜ !ROI). ÉS NYOMDAI K'.-T. KIADÁSA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék