Doleschall Alfréd: Magyar Jogászegyleti értekezések 66. (7. kötet, 5. füzet) - A házasságon kivül született gyermekek jogi állása (Budapest, 1891)

MAGYAR JOGÁSZEGYLETI ÉRTEKEZÉSEK. LXVL ΥΠ. KÖTET. 5. FÜZET. A HÁZASSÁGON KÍVÜL SZÜLETETT GYERMEKEK JOGI ÁLLÁSA. TANULMÁNY AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGTUDOMÁNY SZEMPONTJÁBÓL. IRTA DOLESCHALL ALFRÉD. FELOLVASTATOTT A MAGYAR JOGÁSZEGYLET 1891. MÁRCZIUS 21-IKI ÜLÉSÉBEN. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1891.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék