Horváth János: Magyar Jogászegyleti értekezések 146. - Az 1722/23 II. III. Törvényczikkek által elfogadott pragmatica Sanctio lényege és annak helyzete a magyar közjogban (Budapest, 1898)

MAGYAR JOGÁSZEGYLET! ÉRTEKEZÉSEK. 140. AZ 17»3 .. IIIII. TÖEVÉNYCZIKIEK ÁLTAL ELFOGADOTT PRAGMATICA SANCTIO LÉNYEGE ÉS ANNAK HELYZETE A MAGYAR KÖZJOGBAN. IRTA HORVÁTH JÁNOS JOGTUDOR. (felolvastatott a MAGYAR JOGÁSZEGYLETBEN 1898 MÁJUS HÓ 14-én.) Márkus Dezső, Polner Ödön és Concha Győző felszólalásaital. BUDAPEST. FRANKLIN - TÁBSUL AT KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék