Kriesch János: A természetrajz vezérfonala 1. Állattan (Buda, 1864)

A TERMÉSZETRAJZ V E Z É II FONALA ELSŐ RÉSZ. ÁLLA T T A N. IRTA KRIESCH JÁNOS A BUDAI K. EGYETEMI FOGYMNASIIJM RENDES TANAKA. A K. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS A BÉCSI CSÁSZ. KIR. ÁLLAT - NÖVÉNYTANI TÁRSULATNAK RENDES TAGJA. (Több fametszettej.) BUDA. KIADJA NAHER ÉS WIS CH Á N. 1864.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék