Klimó Pál: A gyöngyösi evangelicus református 1876. évtől helvét és ágostai ev. egyesült protestáns egyház történetének vázrajza (Gyöngyös, 1891)

A GYÖNGYÖSI EVANGELICUS KEEOEMÁTÜS 1876. ÉVTŐL HELVÉT ÉS ÁGOSTAI EV. EGYESÜLT PROTESTÁNS VÁZRAJZA. —— ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 't. Szász Károly, dunamelléki ev. ref. egyházkerületi püspök úr 1891. évi egyházlátogatása alkalmából: KLIMÓ PÁL, ev. ref. lelkész. Gyöngyös, 1891. Nyomatott. Herzog Emo Ármin könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék