Horvát Sándor: Okmánytár a piaristák Sz. László királyról czimzett nyitrai kollegiumának történetéhez 1. 1698-1849 (Nyitra, 1896)

OKMÁNYTÁR A PIARISTÁK SZ. LÁSZLÓ KIRÁLYRÓL CZIMZETT NYITRAI KOLLÉGIUMÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ. 1698-1849. T. KÖTET. KÖZLI HORVÁT SÁNDOR. NY1TRA HUSZÁR ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék