Kálmán Dezső: A gyönki ev. ref. gymnasium története 1806-1900 (Szekszárd, 1901)

A GYÖNKI EV. REF. GYMNASIUM TÖRTÉNETE 1806-1900 AZ IGAZGATÓ-TANÁCS MEGBÍZÁSÁBÓL IRTA : KÁLMÁN DEZSŐ SZEGZÁRD, NYOMATOTT UJFALUSY L. UTÓDA, MOLNÁR MÓR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1901.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék