Kis Ernő: A dunántúli ev. ref. egyházkerület pápai főiskolájának története 1531-1895 (Pápa, 1896)

IRTA : íőgymn. igazgatótanár. Ara í frt. A DUNÁNTÚLI EV. REF, EGYHÁZKERÜLET TULAJDONA. PÁPA, 1896. AZ EV. REF, FŐISKOLA BETŰIVEL NY. KIS TIVADAR.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék