Hörk József: Az eperjesi ev. ker. collegium története (Kassa, 1896)

AZ EPERJESI ΕΥ. KÉR. COLLEGIUM TÖRTÉNETE írta: HÖRK JÓZSEF ez idő szerint a Collegium igazgatója. l-sö FÜZET. Ara. 1 frt 50 k:r. JL Z EGÉSZ MŰ ÁR A : 5 fr-fc.-------------­K ASSÁN, NYOMATOTT BERNOVIl S GUSZTÁV KÖ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1896

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék