Csengery Antal: A magyar közoktatás és közmívelődés némely főbb kérdéseiről (Budapest, 1880)

A Al AG YAK KÖZOKTATÁS és NÉMELY FŐBB KÉRDÉSEIRŐL. CSENGEM ANTALTÓL. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR JROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. 1880.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék