Fináczy Ernő: A magyarországi középiskolák múltja és jelene (Budapest, 1896)

A MAGYARORSZÁGI KÖZÉPISKOLÁK MÚLTJA ÉS JELENE. AM. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTER MEGBÍZÁSÁBÓL AZ EZREDÉVES ÜNNEP ALKALMÁRA IRTA DR· FINÁCZY ERNŐ. BUDAPEST HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA. 189(5.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék